POLITYKA PRYWATNOŚCI (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH)

1. Sklep Internetowy https://wodne-rosliny.pl/ dba o ochronę prywatności Klientów. Sklep Internetowy stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Wszelkie przekazywane dane są zabezpieczane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak też przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://wodne-rosliny.pl/ jest Perfekt Klik Sylwia Grzelak, ul Wrzosowa 20, 63-500 Ostrzeszów zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą.

3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, celów marketingowych (newsletter), kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży. Podanie danych osobowych, o których mowa w podpunktach a-e jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

a) Imię i nazwisko, nazwa firmy,

b) Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

c) Numer telefonu,

d) Numer NIP,

e) Adres e-mail.

5. Możliwość przetwarzania danych osobowych wynika ze zgody samych Klientów, jak również ustawowych upoważnień do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te, nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Klient Sklepu Internetowego https://wodne-rosliny.pl/ ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

7. Zgodnie z obowiązującym prawem, dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

 


paczka

DARMOWA DOSTAWA
od kwoty 500 zł

 

support

INFORMACYJNY NA TEMAT ROŚLIN

 

transport

RUSZYŁY   WYSYŁKI

        SEZON 2024

 


 

© 2024 Perfekt Klik: Rośliny wodne do oczka i ogrodu

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.